Diné Bizaad Dóó Diné Bee'e'álí' Beeahaahoné

By Krista Allen
Western Agency Bureau

TSÉBIYI'NIDZISGAI, Soolééh Hahoodzoh, April 3, 2014

Text size: A A A


Ashdla' ólta' déé' álahsilíí', ahxééhwinzin biinniyé.

Naakidi neeznádiin daats'é alchíní ála'siilí, Wóózhch'iid naadiingóó yoolkáályée dáá.

"Díí alchíní eí Diné bizaad bíhoo'aah yeeda'atah," níílá Dorothy Bigman, Diné bizaad bína'niitin bitsineh heeshjíí' binaat'áaniih.

"Alchíní Diné bizaad t'áá'iyisíí yíhoolaago bádaniizin.

" Alni'níáaji' díí Diné bizaad dóó Diné bee'e'áli' beeahaahoné yaa naaskai.

Diné t'áa'áyisii t'óo'ahayoí álasilii', ch'e'átiin déé' nidi Diné naazí t'óó sha'álchíní bibee'á'áli' dínéeshii' danízingo.

Nizhónígo Diné k'egí hadadít'é.

Roy V. Smith, Dusty Trail Riders yee'atah, eí áadi Diné yilhóló.

Bitsoi eí atahgo oolzhiizh.

Alchíní eí kélchí agháago yeenidaakai.

Ashiiké eí bitsii nída'azt'i dóó dana'ayiziih baa'danaazáh.

At'ééké eí dootl'izhiih nizhónígíí yeehadadít'éh.

Alchíní t'áá áyisii Diné bizaad dóó Diné bibee'á'ái' bíhoo'Eaagoh ííshjáá ádayiilaah.

Savannah Dee, 8, Bluff Elementary Schooldee' dóó yil dahataalígíí - Nadia, 8, dóó Shilo, 9 - na'áne'jígo áda'doolílígíí yáhasht'eh dadiizaah, azhashíí yádanízin nidi.

"T'ááshood daats'í dahodíníilneel," níh Dee.

Helen Lake, Albert R. Lyman (ARL) Middle Schooldee', eí ání, "Díí ‘Si'naajinii' baahwiiníst'ííd yéeh biniinaa k'ad San Juan County hoolyé bilhahoodzoh bibe'ólta' biyi' alchíní t'áaltsoh Diné bizaad beenidantin.

" Haast'áago ólta', alchíní yázhí ádaalts'íísígíí nááná.

T'áála'í go eí náá'á'kóne' ánáádanítsoo'ígíí dóó ashdla'go eí wódago da'olta'ígíí t'áá'altsoh báh.

"Diné ba'álchíní eí t'áá'sadii kólí nit'éé'.

Nááná Bilagáana ba'alchíní do't'áá'sadii nít'éé'," nííla' Lake, alchíní yaa'áhályánila'.

"Ako díí ákót'éego biniinahh amá dóó azhe'é la' yaa saahaslíí' níleí Sooléédi aanída'hat'ínígóne' ya ayíílt'i'.

Dízdiin dóó bi'aan nááhai yéedaa, Jimmy Si'naajinii, Diné Bike'yah, dóó Washindoon eí yaa álasiilíí'.

Díí ólta' baahwiidínóo'tííl biniyé, inda Sooléé bilhahoodzoh bibeeh ólta' bihoneeshjíí' aldo atah yaanídáast'ííd.

Ako t'áá'áyisii hodíina' 17 nááhaí dóó bi'aango áii inda beeláazlíí'.

Díí Diné bizaad beena'nitin dooleelígííh dóó alchíní alts'áhdahígíí.

Ako díí bee láazííh yééh, díí bil álajizhli'ígíí Washindoon beehazáanii la' bi'oh á'djiilaa lá ako jóda Diné doo nilíidagíí íídooltah biniyé béesoo beenida' doo nishígíí yeedahola'.

Adóó Diné ba'alchíní íídooltago beehoo'a'.

Akó t'áá'áyisii baahwiinít'íigo nízaagóó nahash zhiizh.

Nidi Diné bizaad eí bee nidínóotiilgo beelá'azlíí'.

"Adóó SJSD eí díí Diné bizaad t'áá'áyisii alchíní bee nantingo ya'át'ééh, háála' Diné niidlínígíí eí ilih," níílá Bigman, Diné bizaad yeena'nítiní.

"Inda áánáás bee inootíííl doo, ako niha' alchíní táánihikéé' ádaa t'éedoo.

Niha' alchínï ádabidoní, Diné níli dóó Diné k'ejí yádaalt'i' dabidoní.

Yá'át'éehgo bich'í yádaalti' áko bído' nizhónígo yádaalti' doo.

Éljolí tóneidiyiiyee nahalingo saad nídayiiláa doo.

How to get The Times:

Back to top ^